top of page

Granule Inventory

 1. Ai ye (tan) char-fried mugwort

 2. Ba ji tian morinda

 3. Ba yue zha akebia

 4. Bai bian dou lablab bean

 5. Bai bu (mi zhi) honey mix-fried stemona

 6. Bai fu zi typhonium

 7. Bai guo gingko

 8. Bai he lily bulb

 9. Bai hua she she cao hedyotis

 10. Bai ji bletilla

 11. Bai jiang cao patrina

 12. Bai jie zi (chao) white mustard seed

 13. Bai mao gen cogongrass rhizome

 14. Bai qian willowleaf swallowwort

 15. Bai shao yao (chao) stir-fried white peony root

 16. Bai shao yao (sheng) uncooked white peony root

 17. Bai tou weng pulsatilla flower

 18. Bai wei black swallowwort

 19. Bai xian pi dictamnus bark

 20. Bai zhi Dahurian angelica

 21. Bai zhu (chao) stir-fried ovate atractylodes

 22. Bai zhu (sheng) uncooked ovate atractylodes

 23. Bai zi ren biota seed

 24. Ban lan gen isatis root

 25. Ban xia (fa) prepared pinellia rhizome

 26. Ban zhi lian bearded scutellaria

 27. Bei sha shen glehnia root

 28. Bi xie fish poison yam

 29. Bian xu knotgrass

 30. Bie jia (cu) vinegar mix-fried turtle shell

 31. Bing lang areca nut

 32. Bo he mint

 33. Bu gu zhi (yan zhi) salt mix-fried psoralea seed

 34. Can sha silkworm droppings

 35. Cang er zi (chao) stir-fried xanthium

 36. Cang zhu (chao) stir-fried atractylodes

 37. Cao do kou Katsumada's galangal seed

 38. Cao guo tsaoko fruit

 39. Ce bai ye (tan) arborvitae leaf

 40. Chai hu bupleurum

 41. Chai hu (cu chao) vinegar mix-fried bupleurum

 42. Chan tui cicada moulting

 43. Che qian zi (yan zhi) salt mix-fried plantago seed

 44. Chen pi (chao) stir-fried tangerine peel

 45. Chen xiang aquilaria wood

 46. Chi fu ling red poria

 47. Chi shao yao red peony root

 48. Chi shi zhi hallyosite

 49. Chi xiao dou red rice bean

 50. Chong wei zi leonurus fruit

 51. Chuan bei mu Sichuan fritillaria bulb

 52. Chuan lian zi (chao) stir-fried toosendan

 53. Chuan niu xi cyanthula

 54. Chuan xin lian andrographis

 55. Chuan xiong ligusticum

 56. Ci shi (duan) calcined magnetitum

 57. Ci wu jia manyprickle root

 58. Da fu pi areca husk

 59. Da huang (sheng) uncooked rhubarb

 60. Da huang (shu) cooked rhubarb

 61. Da qing ye isatis leaf

 62. Da xue teng sargentodoxa

 63. Da zao jujube date

 64. Da dou chi prepared soybean

 65. Dan nan xing bile-processed arisaema

 66. Dan shen salvia

 67. Dan zhu ye bamboo leaf

 68. Dang gui tangkuei

 69. Dang gui (jiu) wine mix-fried tangkuei

 70. Dang gui wei tangkuei tail

 71. Dang shen codonopsis

 72. Deng xin cao juncus root

 73. Di fu zi kochia fruit

 74. Di gu pi lycium root bark

 75. Di long earthworm

 76. Di yu sanguisorba

 77. Di yu (tan) char-fried sanguisorba

 78. Ding xiang clove

 79. Dong chong xia cao cordyceps

 80. Dong gua zi waxgourd seed

 81. Du huo pubescent angelica

 82. Du zhong (yan chao) salt mix-fried eucommia

 83. E jiao asshide glue

 84. E zhu (cu zhi) vinegar mix-fried zedoary

 85. Fan xie ye senna leaf

 86. Fang feng saposhnikovia

 87. Fo shou Buddha's palm

 88. Fu ling poria

 89. Fu ling pi poria peel

 90. Fu pen zi rubus fruit

 91. Fu shen root poria

 92. Fu xiao mai light wheat grain kernel

 93. Gan cao licorice

 94. Gan cao (zhi) honey mix-fried licorice

 95. Gan jiang dried ginger

 96. Gao ben Chinese lovage

 97. Gao liang jiang lesser galangal root

 98. Ge gen (ye) wild pueraria root

 99. Ge jie gekko

 100. Geng mi non-glutinous rice

 101. Gou qi zi lycium berry

 102. Gou teng uncaria

 103. Gu sui bu drynaria root

 104. Gu ya (chao) stir-fried rice sprout

 105. Gua lou pi tricosanthes peel

 106. Gua lou ren tricosanthes seed

 107. Gui ban (zhi) mix-fried tortoise plastron

 108. Gui zhi cinnamon twig

 109. Gou ji cibotium

 110. Hai fu shi pumice

 111. Hai jin sha lygodium spore

 112. Hai zao sargassum

 113. Hai piao xiao cuttlefish bone

 114. He huan hua silktree flower

 115. He shou wu (zhi) flowery knotweed root

116. He ye lotus leaf

117. He zi chebule

118. Hong hua carthamus

119. Hong jing tian rhodiola

120. Hou po magnolia bark

121. Hu huang lian piccorhizia root

122. Hu po amber

123. Hu tao ren walnut kernel

124. Hu zhang bushy knotweed

125. Hua jiao zanthoxylum

126. Hua shi talcum

127. Huai hua (chao) stir-fried sophora flower

128. Huang bai phellodendron

129. Huang jing (zhi) mix-fried polygonatum

130. Huang lian coptis

131. Huang qi astragalus

132. Huang qi (mi zhi)

        honey mix-fried astragalus

133. Huang qin scutellaria

134. Huang qin (jiu) wine mix-fried scutellaria

135. Huo ma ren hemp seed

136. Huo xiang (guang) agastache/patchouli

137. Ji li (chao) stir-fried tribulus fruit

138. Ji nei jin (chao)

        stir-fried chicken gizzard lining

139. Ji xue teng spatholobus stem

140. Jiang can (chao) stir-fried silkworm

141. Jiang huang (pian) sliced tumeric

142. jiang xiang dalbergia

143. Jiao gu lan gynostemma

144. Jie geng platycodon

145. Jie zi (chao) stir-fried mustard seed

146. Jian qian cao (guang) moneywort

147. Jin yin hua lonicera

148. Jin ying zi Cherokee rose

149. Jing jie schizonepeta

150. Ju he tangerine pip

151. Ju hong red tangerine peel

152. Ju hua chrysanthemum

153. Ju hua (ye) wild chrysanthemum

154. Ju ye tangerine leaf

155. Jue ming zi (chao)

        stir-fried fetid cassia seed

156. Ku shen flavescent sophora root

157. Ku gua (gan) dried bitter melon

158. Kuan dong hua (mi zhi)

         mix-fried coltsfoot flower

159. Kun bu kelp

160. Lai fu zi (chao) stir-fried radish seed

161. Li zhi he litchee pit

162. Lian qiao forsythia

163. Lian zi lotus seed

164. Lian zi xin lotus plumule

165. Ling zhi ganoderma

166. Liu ji nu anomalous artemesia

167. Long chi dragon's teeth

168. Long dan cao gentian root

169. Long gu (sheng) uncooked dragon bone

170. Long gu (duan) calcined dragon bone

171. Long yan rou longgan fruit

172. Lu cha green tea

173. Lu gen phragmites

174. Lu jiao deer horn

175. Lu jiao jiao deerhorn glue

176. Lu jiao shuang

        degelatinated deerhorn glue

177. Lu lu tong liquidambar fruit

178. Lu xian cao pyrola

179. Luo bu ma ye dogbane leaf

180. Luo shi teng star jasmine vine

181. Ma bo puffball

182. Ma chi xian purslane

183. Mai men dong ophiopogon

184. Mai ya (chao) stir-fried barley sprout

185. Mai ya (sheng) uncooked barley sprout

186. Man jing zi vitex

187. Mang xiao mirabilite

188. Mei gui hua Chinese tea rose

189. Mi meng hua buddelia flower

190. Mi mu ligusticum leaf

191. Mo han lian eclipta

192. Mo yao (cu zhi) vinegar mix-fried myrrh

193. Mu dan pi moutan

194. Mu gua chaenomeles

195. Mu li (duan) calcined oyster shell

196. Mu li (sheng) uncooked oyster shell

197. Mu xiang saussurea

198. Mu tong mutong

199. Nan sha shen adenophora

200. Niu bang zi (chao) arctium seed

201. Niu xi (huai) achyranthes

202. Nu zhen zi (jiu) wine mix-fried ligustrum

203. Ou jie (tan) char-fried lotus root node

204. Pang da hai sterculia seed

205. Pao jiang (tan) charred blast-fried ginger

206. Pei lan eupatorium

207. Pi pa ye (mi zhi)

         honey mix-fried loquat leaf

208. Pu gong ying dandelion leaf

209. Pu huang (sheng) uncooked typha pollen

210. Pu huang (tan) char-fried typha pollen

211. Qian cao (tan) char-fried madder root

212. Qian hu peucendanum

213. Qian shi euryale seed

214. Qiang huo notopterygium

215. Qin jiao large gentian root

216. Qin pi Korean ash bark

217. Qing dai indigo

218. Qing hao sweet wormwood

219. Qing pi (cu zhi)

         mix-fried unripe tangerine peel

220. Qu mai dianthus

221. Quan shen bistort root

222. Quan xie scorpion

223. Ren dong teng lonicera stem

224. Ren shen (bai) white ginseng

225. Ren shen (hong) red ginseng

226. Rou cong rong cistanche

227. Rou dou kou nutmeg

228. Rou gui cinnamon bark

229. Ru xiang (zhi) prepared frankincense

230. San leng sparganium

 

 

 

231. San qi notoginseng

232. Sang bai pi (mi zhi)

         mix-fried mulberry root bark

233. Sang ji sheng loranthus

234. Sang piao xiao praying mantis egg-case

235. Sang shen mulberry fruit

236. Sang ye mulberry leaf

237. Sang zhi mulberry twig

238. Sha ren amomum

239. Sha yuan zi complanate astragalus seed

240. Shan dou gen bushy sophora root

241. Shan yao dioscorea

242. Shan yao (fu chao)

         bran mix-fried dioscorea

243. Shan zha (jiao) scorch-fried crataegus

244. Shan zha (sheng) uncooked crataegus

245. Shan zhu yu (jiu zhi) wine mix-fried cornus

246. She chuang zi cnidium

247. She gan belamcanda

248. Shen jin cao ground pine

249. Shen qu (jiao)

        scorch-fried medicated leaven

250. Sheng di huang uncooked rehmannia

251. Sheng jiang fresh ginger

252. Sheng ma cimicifuga

253. Shi chang pu acorus

254. Shi di persimmon calyx

255. Shi gao (sheng) uncooked gypsum

256. Shi hu (chuan) dendrobium

257. Shi jue ming (duan) calcined abalone shell

258. Shi wei pyrrosia leaf

259. Shu di huang cooked rehmannia

260. Shui niu jiao water buffalo horn

261. Shui zhi leech

262. Si gua luo luffah

263. Su mu sappan wood

264. Suan zao ren (chao)

         stir-fried zizyphus seed

265. Suo yang cynomorium

266. Tai zi shen pseudostellaria

267. Tan xiang sandalwood

268. Tao ren (dan) peach kernel

269. Tian men dong asparagus tuber

270. Tian hua fen tricosanthes root

271. Tian ma gastrodia

272. Tian zhu huang bamboo sap

273. Ting li zi tinglizi

274. Tong cao rice-paper plant pith

275. Tu bie chong wingless cockroach

276. Tu fu ling smilax

277. Tu si zi cuscuta seed

278. Tu si zi (chao) stir-fried cuscuta seed

279. Wa leng zi (duan) calcined ark shell

280. Wang bu liu xing (chao)

         mix-fried vaccaria seed

281. Wei ling xian clematis

282. Wu bei zi sumac gallnut

283. Wu gong centipede

284. Wu jia pi acanthopanax

285. Wu ling zhi (cu zhi)

         flying squirrel droppings

286. Wu wei zi schisandra

287. Wu wei zi (cu zhi)

         vinegar mix-fried schisandra

288. Wu shao she black-striped snake

289. Wu yao lindera

290. Wu zhu yu (zhi) prepared evodia

291. Xi xian cao siegesbeckia

292. Xi yang shen American ginseng

293. Xia ku cao prunella spike

294. Xian he cao agrimony

295. Xian mao curculingo

296. Xiang fu zi (zhi) prepared cyperus

297. Xiang ru mosla

298. Xiao hui xiang (yan zhi)

         salt mix-fried fennel

299. Xiao ji field thistle

300. Xie bai Chinese chive

301. Xin yi hua magnolia blossom

302. Xing ren (dan) apricot kernel

303. Xu duan (chuan) dipsacus

304. Xuan fu hua inula flower

305. Xuan shen scrophularia

306. Xue jie dragon's blood resin

307. Yan hu suo (cu)

         vinegar mix-fried corydalis

308. Ye jiao teng flowery knotweed stem

309. Yi mu cao leonurus

310. Yi yi ren (chao) stir-fried coix

311. Yi yi ren (sheng) uncooked coix

312. Yi zhi ren alpina seed

313. Yin chai hu stellaria

314. Yin chen hao capillaris

315. Yin yang huo epimedium

316. Yu jin (guang) curcuma

317. Yu li ren bush cherry kernel

318. Yu mi xu cornsilk

319. Yu xing cao houttyunia

320. Yu zhu Solomon's seal

321. Yuan zhi (zhi) prepared polygala

322. Zao jiao ci gleditsia thorn

323. Ze lan lycopus

324. Ze xie alisma tuber

325. Zhe bei mu Zhejiang fritillaria bulb

326. Zhe shi (dai) hematite

327. Zhen zhu mu mother-of-pearl

328. Zhi fu zi prepared aconite

329. Zhi ke (fu chao) bran mix-fried

         bitter orange

330. Zhi mu anemarrhena

331. Zhi shi (chao) stir-fried unripe

         bitter orange

332. Zhi zi (jiao) scorch-fried gardenia

333. Zhu ling polyporus

334. Zhu ru (jiang zhi) mix-fried

         bamboo shavings

335. Zi cao puccoon

336. Zi hua di ding Yedo violet

337. Zi ran tong (duan) calcined pyrite

338. Zhi shi ying fluorite

339. Zi su geng perilla stem

340. Zi su ye perilla leaf

341. Zi su zi (chao) stir-fried perilla seed

342. Zi wan (mi zhi) honey mix-fried aster

Can't find what you are looking for, please feel free to email us at serenityherbsandsupplements@gmail.com or call us at 520-465-5501 for availability.

All herbal granules are not available to patients without a prescription.

bottom of page